Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Termék visszaküldés

14 NAPOS ELÁLLÁS

Vásárolj gondtalanul nálunk! 14 nap az elállási jog, ami azt jelenti, hogy 14 naptári napon belül akár indoklás nélkül is visszavesszük a webáruházban megvásárolt terméket, ha meggondoltad magad.

Fontos, hogy a csomag átvételének megtagadása nem minősül az elállási jog gyakorlásának és ebben az esetben a szállítási-visszaszállítási költséget minden esetben kiszámlázzuk az ügyfél részére, annak meg nem fizetése esetén polgári peres eljárás keretében, illetve követelés kezelő cég útján érvényesítjük.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁSRÓL

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A fogyasztó ezen jogát a jogszabályoknak megfelelően a termék megrendelése és az áruátvétele közti időben is gyakorolhatja.

A vásárlónak az Elállási/Felmondási nyilatkozatát a KAPCSOLAT oldalon feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.

FIGYELEM!

Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

A VISSZAKÜLDÉS SZABÁLYAI

A védőfóliát tartalmazó termékek esetén ne távolítsa el a védőfóliát addig, amíg nem biztos benne, hogy megtartja a terméket. Ellenkező esetben értékcsökkent áruként tudjuk csak visszavenni. A postán, vagy futárszolgálattal visszaküldött termék árát legkésőbb az áru megérkezését követő 14 munkanapon belül visszautáljuk az összeget a vevő által megadott bankszámla számra. A visszatérítés nem vonatkozik a ki- és visszaszállítási költségekre.

A vevő által használatba vett, vagy hiányos csomagolásban, karcos-, és sérülten visszajuttatott termék esetében nem vállaljuk a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatjuk a vásárlónak, a vevő költségére. Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az aru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos csere lehetőséget biztosítunk. A vevő ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételi díjjal vagy portóval terhelt csomagot nem áll módunkban átvenni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

A 45/2014. (11. 26.) Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdése alapján a fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét.

A 45/2014. (11 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illets meg. A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fenti meghatározásból egyértelműen következik, hogy a jogi személyeket, cégeket nem illet me az elállási jog

Az egyéni vállalkozó azonban speciális eset, ugyanis az nem rendelkezik jogi személyiséggel. Megilleti az elállási jog, de csak akkor, ha nem értékesítés céljából, hanem személyes használatra vásárol, végfelhasználóként.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (hajnyírók, hajformázók, hajkefék, férfi borotvák, női borotvák, epilátorok, IPL tartós szőrtelenítők, gyantázási eszközök, férfi szőrtelenítési termékek, női szőrtelenítési termékek, elektromos fogkefék, fogkefe pótfejek, lázmérők, inhalátorok, stb.);
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes belegyezésével kezdte meg a teljesítést és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítést megkezdését követően elveszíti elállási jogát;
 • valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

Az elállási jog gyakorlása az Elállási/Felmondási nyilatkozat kíséretében irodánkban előre egyeztetett időpontban személyesen (a KAPCSOLAT menüpontban foglaltak szerint), vagy postai ill. futárszolgálat igénybevételével történő visszajuttatással lehetséges. 

Elállási nyilatkozat letöltése PDF formátumban

A TERMÉK CSERÉJÉT LEHET KÉRNI:

Ha a termék a garancia ideje alatt:

 • a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik

 • valamilyen oknál fogva nem javítható

 • javítás után nem válik használhatóvá

 • a javítási időtartam 30 napnál hosszabb

A vevő kívánságára azonos típusú új termékre kell kicserélni, vagy ha erre nincs mód, a termék vételárát vissza kell téríteni. A vásárlót a Polgári Törvényről szóló 1959. évi IV. tv. 306-308. paragrafusaiban és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. Jelen jótállás a fogyasztó más törvényből eredő jogait nem érinti.

Webáruházunk elutasíthatja azon visszaküldött termék befogadását,

 •  amelyet nem rendeltetésszerűen használtak, amely a vásárlónál fizikai sérülést szenvedett (különösen, de nem kizárólagosan: kopott, túlzott használat nyomai, karcos állapot, mechanikus és/vagy elektromos sérülés érte).
 • amelyet a vásárló nem összes tartozékával és alkatrészével küldött vissza.

A visszaküldeni kívánt terméket kérjük, amennyiben lehetséges, eredeti dobozában/csomagolásában küldje vissza, mellékelve hozzá a számlamásolatot és valamennyi vásárláskor kapott dokumentumot. (használati utasítás, stb.) Amennyiben nincs meg az eredeti csomagolás, akkor a sérülések elkerülése érdekében kérjük, hogy megfelelően zárható, biztonságos csomagolással pótolja azt. A nem megfelelő védőborítás hiányából fakadó sérült termékeket nem áll módunkban elfogadni.

A visszaküldött, hibás termékeket bevizsgáljuk, hogy a hiba okát megállapíthassuk.

Termék visszaküldési lap letöltése PDF formátumban

Termék visszaküldési címünk:

WEBfield-Design Kft.

5700 Gyula, Budapest krt. 56. 4/12.

Az oldal tetejére